Kan viljestyrke trænes?

kan-viljestyrke-traenes

 

Et faktum som de fleste forskere kan blive enige om er, at vores viljestyrke er en begrænset ressource som vi løber tør for fra tid til anden.
Har man haft en lang og udmattende dag på arbejdet, kan man være mere tilbøjelige til at ty til søde sager om aften, og mere generelt kan mental udtrætning føre til impulsivitet og uovervejede handlinger.
Derfor må man forsøge at værne om den mængde af viljestyrke man har til rådighed på et givent tidspunkt, og ikke bruge krudt på små detaljer og ligegyldigheder, og ydermere tillade sig selv det nødvendige antal af pauser, som der skal til for at være velfungerende og udhvilet.

Kan vi gøre vores benzintank større?

Når man indser at viljestyrke er noget man kan løbe tør for, som var det benzin i en tank, fristes man dernæst til at spørge: “Kan man træne sig til mere viljestyrke?”.
Det ville jo ikke være så skidt, hvis man kunne oparbejde sig et reservoir af viljestyrke, således at man (næsten) altid ville have overskud til at imødegå de fristelser og forstyrrelser som man møder i sin hverdag.
I bogen af Roy F. Baumeister og John Tierney, som slet og ret hedder Willpower, argumenteres der for, at viljestyrkekapaciteten er en begrænset ressource, som kan trænes større, og der refereres konkret til to studier (1 & 2) til grund for dette, som jeg kort vil opsummere her.

 

Selvreguleringens kraft

I det første studie bad man 3 grupper af forsøgspersoner om at have fokus på forskellige aspekter af deres daglige adfærd for en periode, henholdvis; deres kropsholdning, deres madindtag (vha. en madlog) og deres humør (altså aktiv selvregulering af deres humør).
Det skulle sidenhen vise sig, at det kun var de 2 første strategier der havde en effekt.
Sideløbende målte man deltagernes evne til at holde et stramt greb om en speciel “hånd-vægt”, som kræver stor mental udholdenhed – eller viljestyrke, hvis man vil holde sit greb i længere tid.
Sammenlignet med en kontrolgruppe (og den humør-regulerende gruppe), fandt man at dem som havde fokus på deres kropsholdning og madindtag, blev dygtigere til at at holde grebet om håndvægten stramt i længere tid, og noget kunne derfor tyde på at deres mentale stamina var blevet forøget.

Forfatterne af Willpower understreger at der ikke er noget magisk ved at holde fokus kropsholdning eller madindtag, og derfor kunne man også forsøge sig med andre ligende eksperimenter, såsom at bytte hånd når man laver sine daglige gøremål, eller bestræbe sig på at fjerne alle øøh’er fra ens sætninger.

Det afgørende er, at man med mental indsats og viljestyrke,

skal forsøge at ændre vaner som ellers forekommer automatiske.

Kaskadeeffekt 

I det andet forsøg førte man 3 grupper gennem coachede forløb, hvor de blev hjulpet til enten at lave lektier jævnligt, holde styr på deres privatøkonomi eller at følge et fysisk træningsprogram. Som udfald i dette eksperiment fandt man, at når forsøgspersonerne oplevede en fornyet evne til at organisere og administrere deres liv, så scorede de højere i en seperat mentaltest som krævede længerevarende koncentration – igen, sammenlignet med en kontrolgruppe.

Ydermere noterede man, at mange af forsøgspersoner rapporterede om, at andre aspekter af deres dagligdag også var blevet bedre, efter at de var blevet hjulpet til at mestre et enkelt område.

Viljestyrke eller øget tro på egne evner

Jeg mener specielt at forsøg nummer to kan være lidt usikkert, da der ikke nødvendigvis er tale om en forbedret viljestyrke, blot fordi forsøgpersonerne var i stand til bedre at kunne koncentrere sig. Måske var de blot blevet bedre til at koncentrere sig, efter at have lært at koncentrere sig om noget helt andet. Eller måske havde de i stedet opnået bedre motivation eller tro på egne kompentencer efter at have gennemgået forløbet.

Det iøjefaldende ved begge undersøgelser var, at alle oplevede kaskader af positive følgevirkninger fra forsøgene.

Vi kan derfor alle eksperimentere med at ændre en enkelt vane i vores hverdag ad gangen, og blive rigtig dygtige til dette, med en forventning til
andre dele af vores liv muligvis også vil gavnes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *